Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.77 %
  • Khác
    54.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Vietnam Beverage 3.43642587E8 53.587 % 29/12/2017
Bộ Công Thương Việt Nam 2.30876547E8 36.002 % 29/12/2017