Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.03 %
  • Khác
    94.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thị Hồng Hạnh 1600000.0 24.691 % 13/06/2017
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc 1520000.0 23.457 % 09/09/2016
Công ty Cổ phần Sông Đà 7 249600.0 3.852 % 09/09/2016