Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.62 %
  • Khác
    98.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc 1520000.0 23.457 % 09/09/2016
Phạm Đức Thuận 1122596.0 17.324 % 09/09/2016
Nguyễn Văn Hùng 800000.0 12.346 % 09/09/2016
Công ty Cổ phần Sông Đà 7 249600.0 3.852 % 09/09/2016