Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Sông Đà 7 4177406.0 34.812 % 13/10/2017
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 4080000.0 34.0 % 13/10/2017
Công ty cổ phần Thủy điện Cao nguyên - Sông Đà 7 1920000.0 16.0 % 13/10/2017