Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.81 %
  • Khác
    98.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.1851463E8 67.339 % 29/08/2017
Công ty TNHH MTV FLC Land 2.4728E7 5.228 % 04/07/2017
Lê Thị Ngọc Diệp 2.222E7 4.698 % 04/07/2017