Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.14 %
  • Khác
    60.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1512000.0 20.002 % 30/06/2015
America LLC 1210049.0 16.007 % 23/02/2017
Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương 564400.0 7.466 % 24/11/2017
Trần Văn Châu Chủ tịch Hội đồng quản trị 544851.0 7.208 % 01/02/2018