Công ty Cổ phần xây dựng - địa ốc cao su (RCD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.47 %
  • Khác
    97.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Duy Anh 1632600.0 33.661 % 20/06/2016
Phạm Văn Khương 1321650.0 27.25 % 07/09/2016
Trần Xuân Lực 637390.0 13.142 % 14/11/2016
Trịnh Thị Hồng Hạnh 413500.0 8.526 % 25/08/2017