Công ty Cổ phần xây dựng - địa ốc cao su (RCD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.02 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    94.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Duy Anh 1,632,600 30.8 % 20/06/2016
Phạm Văn Khương 1,328,950 25.07 % 25/08/2016
Trần Xuân Lực 622,290 11.74 % 31/12/2014
Nguyễn Mai Hoàng Phó Tổng Giám đốc 412,787 7.79 % 30/06/2015
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 266,000 5.02 % 14/04/2016
Trần Xuân Tưởng 223,643 4.22 % 31/12/2014