Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.2 %
  • Khác
    87.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV TM Thành Phát 4.627884E7 15.818 % 09/05/2018
Foremost Worldwide Limited 1.5197945E7 5.195 % 09/05/2018
Võ Thành Đàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.4528141E7 4.966 % 12/03/2019
Võ Thị Cẩm Nhung 8835238.0 3.02 % 09/05/2018