Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.33 %
  • Khác
    99.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Ngọc Hoàng Ủy viên Hội đồng quản trị 2,852,151 15.52 % 24/06/2016
Đoàn Thị Thu Thảo 830,300 4.52 % 30/06/2016
Đào Thị Đầm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 792,953 4.31 % 18/03/2016
Cao Quang Duyệt Ủy viên Hội đồng quản trị 579,491 3.15 % 30/06/2016
Nguyễn Đình Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 559,851 3.04 % 30/06/2015