Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (QLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ giao thông vận tải 765000.0 51.0 % 22/09/2016
Công ty TNHH Vận Tải Cửu Long 150000.0 10.0 % 22/09/2016
Vũ Trung Tá Chủ tịch Hội đồng quản trị 121500.0 8.1 % 03/05/2017
Đào Việt Hà 75000.0 5.0 % 22/09/2016
Tống Văn Thanh Trưởng Ban Kiểm soát 50000.0 3.333 % 22/09/2016