Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.16 %
  • Khác
    98.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Bá Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 980759.0 17.752 % 23/06/2016
Nguyễn Huy Tiến 307763.0 5.571 % 18/11/2016
Ngô Duy Đông 270925.0 4.904 % 23/06/2016
Trần Thị Kim Trang 249989.0 4.525 % 23/06/2016
Ngô Đức Dũng 195100.0 3.531 % 23/06/2016