Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.36 %
  • Khác
    98.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Bá Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 980,759 17.75 % 23/06/2016
Phạm Hà Phương 585,000 10.59 % 23/06/2016
Phạm Văn Tư 406,332 7.36 % 23/06/2016
Ngô Duy Đông 270,925 4.9 % 23/06/2016
Phạm Minh Hương 249,989 4.52 % 23/06/2016
Trần Thị Kim Trang 249,989 4.52 % 23/06/2016
Ngô Đức Dũng 195,100 3.53 % 23/06/2016