Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.7 %
  • Khác
    90.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 1.3236005E7 16.029 % 30/06/2015
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP 7064103.0 8.555 % 30/06/2015
Lê Công Trung Thành viên Hội đồng quản trị 5548167.0 6.719 % 15/08/2017