Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PXC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 1.5E7 53.44 % 09/09/2016
PVFCCO 1.0E7 35.627 % 09/09/2016
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 1820200.0 6.485 % 09/09/2016