Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Landmark 1750000.0 11.667 % 03/06/2016
Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1290300.0 8.602 % 08/12/2015
PSI 520000.0 3.467 % 30/06/2015