Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    93.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco 5714000.0 19.047 % 26/12/2012
Phạm Thị Huyền Trang Thành viên Hội đồng quản trị 5000000.0 16.667 % 28/07/2017
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (E&C) 4860000.0 16.2 % 31/12/2011
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Trung Bộ 4000000.0 13.333 % 16/12/2013
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 2000000.0 6.667 % 31/12/2011
Công ty cổ phần chứng khoán MB 1300000.0 4.333 % 07/05/2012
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1000000.0 3.333 % 12/09/2014