Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    93.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco 5,714,000 19.05 % 26/12/2012
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (E&C) 4,860,000 16.2 % 31/12/2011
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Trung Bộ 4,000,000 13.33 % 16/12/2013
PVFC 2,000,000 6.67 % 31/12/2011
Công ty cổ phần chứng khoán MB 1,300,000 4.33 % 07/05/2012
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1,000,000 3.33 % 12/09/2014