Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.61 %
  • Khác
    24.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 143,536,081 51 % 25/08/2016
PVFC 23,412,765 8.32 % 25/08/2016
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 23,405,142 8.32 % 25/08/2016
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam - CN HCM 18,583,359 6.6 % 25/08/2016
PVTrans 14,670,343 5.21 % 25/08/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 14,001,565 4.98 % 25/08/2016