Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.03 %
  • Khác
    31.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 143,536,080 51 % 31/12/2018
Yurie VietNam Securities Investment Trust 16,808,646 5.97 % 14/03/2019
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 14,268,831 5.07 % 31/12/2018
Vietnam Holding LTD 13,965,833 4.96 % 31/12/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9,701,795 3.45 % 31/12/2018