Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.31 %
  • Khác
    14.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1.43536081E8 51.001 % 25/08/2016
PVFC 2.3412765E7 8.319 % 25/08/2016
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 1.8583359E7 6.603 % 25/08/2016
Yurie VietNam Securities Investment Trust 1.6926146E7 6.014 % 05/07/2018
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1.6635631E7 5.911 % 30/06/2018
Vietnam Holding LTD 1.3965833E7 4.962 % 30/06/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.2728695E7 4.523 % 08/02/2017
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9701795.0 3.447 % 11/05/2018