Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.09 %
  • Khác
    23.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1.43536081E8 51.0 % 25/08/2016
PVFC 2.3412765E7 8.319 % 25/08/2016
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 2.3405142E7 8.316 % 25/08/2016
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam - CN HCM 1.8583359E7 6.603 % 25/08/2016
PVTrans 1.4670343E7 5.213 % 25/08/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.4001565E7 4.975 % 25/08/2016