Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.9 %
  • Khác
    47.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.45565E8 27.487 % 30/10/2018
Trương Ngọc Phượng 3.8165135E7 4.272 % 30/10/2018
VinaCapital 2.8056387E7 3.14 % 30/10/2018
PVFC 2.7921115E7 3.125 % 30/10/2018