Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.33 %
  • Khác
    98.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư xây dựng SaigonLand 4,000,000 8 % 28/03/2016
PVC 4,000,000 8 % 30/06/2015
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam 4,000,000 8 % 28/04/2016
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1,970,400 3.94 % 08/09/2014
SUDICO 1,582,900 3.17 % 30/06/2016