Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.4 %
  • Khác
    98.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư xây dựng SaigonLand 4000000.0 8.0 % 28/03/2016
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam 4000000.0 8.0 % 28/04/2016
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1970400.0 3.941 % 08/09/2014
SUDICO 1582900.0 3.166 % 30/06/2016