Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.27 %
  • Khác
    18.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 175,617,690 50.46 % 15/07/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 17,157,115 4.93 % 15/07/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 12,714,349 3.65 % 18/12/2015
PVFC 10,683,714 3.07 % 15/07/2015