Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.28 %
  • Khác
    31.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1.93179459E8 50.458 % 08/11/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.8872827E7 4.93 % 08/11/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 1.3985784E7 3.653 % 08/11/2016
PVFC 1.1752085E7 3.07 % 08/11/2016