Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.69 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    91.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 1.1989E7 32.241 % 07/01/2016
Lâm Nhật Sơn 9000000.0 24.203 % 19/04/2016
PVFC 3230216.0 8.687 % 15/07/2014
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1338816.0 3.6 % 12/09/2014
VIB Bank 1200000.0 3.227 % 15/07/2014