Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Triệu Quốc Hoàn 1001350.0 8.255 % 05/11/2018
Trần Tuấn Đạt Phó Tổng Giám đốc 885550.0 7.3 % 05/11/2018
Triệu Quang Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 742250.0 6.119 % 19/11/2018
Trà Thị Khôi 700550.0 5.775 % 12/10/2018
Nguyễn Thành Phú Thành viên Hội đồng quản trị 502650.0 4.144 % 05/11/2018