Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.93 %
  • Khác
    90.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,681,742 7.79 % 26/08/2016
Lê Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 1,607,681 7.44 % 15/09/2016
Lê Văn Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị 1,182,942 5.48 % 15/09/2016
Nguyễn Sỹ Hòe Ủy viên Hội đồng quản trị 1,144,632 5.3 % 15/09/2016
Trần Thanh Cung Phó Tổng Giám đốc 897,374 4.15 % 15/09/2016