Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.97 %
  • Khác
    75.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 13,173,785 22.02 % 01/02/2016
Nikko Cordial Securities Inc 8,916,300 14.9 % 30/06/2014
CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 7,154,900 11.96 % 30/06/2014
PVFC 5,644,289 9.43 % 29/07/2011
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 5,644,289 9.43 % 12/10/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn tài chính Dầu khí 4,037,900 6.75 % 30/06/2014
CTCP Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam 4,000,000 6.68 % 30/06/2014
Công ty Cổ phần Hồng Ngân 3,245,300 5.42 % 12/10/2016
Công ty CP Du lịch biển Mỹ Khê 2,800,000 4.68 % 12/10/2016