Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.96 %
  • Khác
    75.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 3.0622674E7 51.173 % 12/01/2017
Nikko Cordial Securities Inc 8916300.0 14.9 % 30/06/2014
CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 7154900.0 11.956 % 30/06/2014
PVFC 5644289.0 9.432 % 29/07/2011
Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn tài chính Dầu khí 4037900.0 6.748 % 30/06/2014
Công ty Cổ phần Hồng Ngân 3245300.0 5.423 % 12/10/2016
Công ty CP Du lịch biển Mỹ Khê 2800000.0 4.679 % 12/10/2016