Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.38 %
  • Khác
    99.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 3,796,755 52.73 % 25/12/2017
CTCP Đầu tư Partners Việt Nam 1,297,200 18.02 % 08/08/2017
Phạm Chí Giao Thành viên Hội đồng quản trị 460,000 6.39 % 31/12/2018
Vũ Thị Mai Liên 411,300 5.71 % 24/06/2015