Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    46.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 3,796,755 52.73 % 24/06/2015
CTCP Đầu tư Partners Việt Nam 1,275,150 17.71 % 29/03/2016
Phạm Chí Giao Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 456,000 6.33 % 30/09/2016