Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.38 %
  • Khác
    46.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 3796755.0 52.733 % 24/06/2015
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 3796755.0 52.733 % 25/12/2017
CTCP Đầu tư Partners Việt Nam 1297200.0 18.017 % 08/08/2017
Phạm Chí Giao 460000.0 6.389 % 28/04/2017
Vũ Thị Mai Liên 411300.0 5.713 % 24/06/2015