Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    46.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 3796755.0 52.733 % 24/06/2015
CTCP Đầu tư Partners Việt Nam 1275150.0 17.71 % 29/03/2016
Phạm Chí Giao Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 458000.0 6.361 % 08/11/2016
Vũ Thị Mai Liên 411300.0 5.713 % 24/06/2015