Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.1 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    49.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 37,408,796 50.1 % 27/06/2017
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản Dương Trần 7,334,526 9.82 % 27/06/2017
Công ty TNHH xây dựng Phong Đức 6,456,071 8.65 % 27/06/2017
Dương Thị Bảo Châu 2,449,161 3.28 % 27/06/2017