Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.66 %
  • Khác
    34.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 1.66391896E8 51.898 % 07/11/2013
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 7.739626E7 24.14 % 03/01/2019
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2.928164E7 9.133 % 14/11/2017
Deutsche Bank AG, London Branch 1.5903573E7 4.96 % 30/06/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.02677E7 3.203 % 31/12/2013