Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.54 %
  • Khác
    93.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thép Việt 116,743,868 62.66 % 07/08/2015
Đỗ Thị Kim Ngọc 8,728,615 4.68 % 31/12/2015
Phạm Thanh Nghị 5,607,883 3.01 % 31/12/2015