Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.93 %
  • Khác
    92.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thép Việt 9.9733443E7 53.529 % 15/05/2018
Đỗ Thị Kim Ngọc 8728615.0 4.685 % 31/12/2015
Đỗ Tiến Sĩ Thành viên Hội đồng quản trị 5753992.0 3.088 % 16/05/2018
Phạm Thanh Nghị 5607883.0 3.01 % 31/12/2017