Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.28 %
  • Khác
    89.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thép Việt 129,653,476 53.53 % 08/10/2018
Đỗ Thị Kim Ngọc 13,397,727 5.53 % 08/10/2018
Đỗ Tiến Sĩ Thành viên Hội đồng quản trị 7,480,190 3.09 % 08/10/2018
Phạm Thanh Nghị 7,290,248 3.01 % 08/10/2018