Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.29 %
  • Khác
    89.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thép Việt 1.29653476E8 53.529 % 08/10/2018
Đỗ Thị Kim Ngọc 1.3397727E7 5.531 % 08/10/2018
Đỗ Tiến Sĩ Thành viên Hội đồng quản trị 7480190.0 3.088 % 08/10/2018
Phạm Thanh Nghị 7290248.0 3.01 % 08/10/2018