Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội đồng quản trị 9966714.0 10.142 % 30/06/2016
Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital 4501168.0 4.58 % 30/06/2015
LGM Investment Ltd 3928188.0 3.997 % 16/04/2015
Apollo Asia Fund 3900000.0 3.969 % 18/11/2016
Route One Investment Company 3837395.0 3.905 % 30/06/2015
Trần Phương Ngọc Giao 3625436.0 3.689 % 30/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 3123757.0 3.179 % 30/06/2015
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 3123757.0 3.179 % 30/06/2015
VOF Investment Limited 2952000.0 3.004 % 30/06/2015