Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,966,714 10.14 % 30/06/2016
Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital 4,501,168 4.58 % 30/06/2015
LGM Investment Ltd 3,928,188 4 % 16/04/2015
Route One Investment Company 3,837,395 3.9 % 30/06/2015
Trần Phương Ngọc Giao 3,625,436 3.69 % 30/06/2016
Vietnam Azalea Fund Limited 3,456,821 3.52 % 11/07/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 3,123,757 3.18 % 30/06/2015
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 3,123,757 3.18 % 30/06/2015
VOF Investment Limited 2,952,000 3 % 30/06/2015