Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội đồng quản trị 9966714.0 24.917 % 30/06/2016
LGM Investment Ltd 4898940.0 12.248 % 24/05/2017
Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital 4501168.0 11.253 % 30/06/2015
Route One Investment Company 3837395.0 9.594 % 30/06/2015
Trần Phương Ngọc Giao 3625436.0 9.064 % 30/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 3123757.0 7.81 % 30/06/2015
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 3123757.0 7.81 % 30/06/2015
VOF Investment Limited 2952000.0 7.38 % 30/06/2015
Vietnam Investment Limited 2870388.0 7.176 % 30/06/2015
Asia Value Investment Ltd 2687988.0 6.72 % 30/06/2015
Trần Phương Ngọc Thảo 2370700.0 5.927 % 30/06/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 2242000.0 5.605 % 31/07/2017
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 2059709.0 5.149 % 31/07/2017
Phạm Thúy Lan Anh 2048401.0 5.121 % 30/06/2016
VENNER GROUP LTD 1970241.0 4.926 % 16/06/2015
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 1204502.0 3.011 % 30/06/2015