Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội đồng quản trị 9966714.0 9.22 % 30/06/2016
LGM Investment Ltd 4898940.0 4.532 % 24/05/2017
Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital 4501168.0 4.164 % 30/06/2015
Route One Investment Company 3837395.0 3.55 % 30/06/2015
Vietnam Investment Limited 3731503.0 3.452 % 03/04/2018
Trần Phương Ngọc Giao 3625436.0 3.354 % 30/06/2016
Asia Value Investment Ltd 3494383.0 3.233 % 03/04/2018