Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5100064E7 9.042 % 20/11/2018
LGM Investments Ltd 7348410.0 4.4 % 14/06/2018
Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital 6751752.0 4.043 % 14/06/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 5863000.0 3.511 % 20/12/2018
Route One Investment Company 5756093.0 3.447 % 14/06/2018
Vietnam Investment Limited 5597255.0 3.352 % 14/06/2018
Trần Phương Ngọc Giao 5438154.0 3.256 % 14/06/2018
Asia Value Investment Ltd 5241575.0 3.139 % 14/06/2018