Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    49.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 2490000.0 50.405 % 31/12/2014
Nguyễn Hoài Phương 1000000.0 20.243 % 04/10/2018
Tô Chí Thành Đại diện công bố thông tin 152300.0 3.083 % 11/09/2018