Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    75.87 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.94 %
  • Khác
    13.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Công Thương Việt Nam 9.81686626E8 84.715 % 03/04/2017
Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Energy Việt Nam 1.03529476E8 8.934 % 03/04/2017