Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu (PLA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 5100000.0 51.0 % 27/04/2018
Phạm Anh Tuấn 1415000.0 14.15 % 18/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 980000.0 9.8 % 18/08/2017
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 500000.0 5.0 % 18/08/2017
Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương 500000.0 5.0 % 18/08/2017