Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.81 %
  • Khác
    45.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX 7868018.0 51.222 % 14/04/2017
Ngô Anh Dũng 1815426.0 11.819 % 16/11/2018
Phan Văn Cầu 778210.0 5.066 % 03/07/2017
Phan Văn Kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 775120.0 5.046 % 20/04/2018
VinaSecurities 543356.0 3.537 % 24/06/2014