Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (PJS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    70.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.31 %
  • Khác
    23.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 6,335,200 70.39 % 30/06/2015
DongA Bank 900,000 10 % 30/06/2015
America LLC 540,000 6 % 24/05/2016