Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.28 %
  • Khác
    48.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2934375.0 50.061 % 11/07/2016
Phạm Thành Đô Thành viên Hội đồng quản trị 231937.0 3.957 % 31/12/2016