Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.77 %
  • Khác
    46.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 8005612.0 56.337 % 15/08/2014
Huỳnh Đức Thông Phó Tổng Giám đốc 840000.0 5.911 % 01/02/2018