Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    66.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.9 %
  • Khác
    24.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 5.4158406E7 66.616 % 31/12/2013
Asia Value Investment Ltd 3917860.0 4.819 % 15/04/2016