Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.74 %
  • Khác
    63.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 4064050.0 21.39 % 15/03/2017
PTI 1883000.0 9.911 % 05/08/2015
LUCERNE ENTERPRISE LTD 1490800.0 7.846 % 13/06/2017
Asean Small Cap Fund 1210300.0 6.37 % 31/12/2014
APEC Securities.,JSC 1078820.0 5.678 % 21/07/2017
Trần Tuấn Linh 980000.0 5.158 % 14/03/2017
PVC 891200.0 4.691 % 30/06/2015