Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.48 %
  • Khác
    99.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Huyền Trang 3,604,700 19.92 % 04/01/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 2,035,420 11.24 % 11/05/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam 1,843,600 10.19 % 01/02/2019
CTCP Đầu tư Xây dựng Constrexim 1,800,000 9.94 % 01/02/2019
Asean Small Cap Fund 1,210,300 6.69 % 31/12/2014
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 891,200 4.92 % 30/06/2015