Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.65 %
  • Khác
    74.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFC 2,750,000 25.25 % 13/07/2011
Cao Tùng Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,681,129 15.44 % 15/09/2015
Trần Huy Tưởng Ủy viên Hội đồng quản trị 757,750 6.96 % 05/10/2015
Nguyễn Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 649,470 5.96 % 30/06/2015
Đỗ Nguyên An Phó Tổng Giám đốc 554,400 5.09 % 04/02/2016
SHS 534,185 4.9 % 26/10/2011
BVSC 532,950 4.89 % 13/07/2011
Bùi Thị Vân Anh 400,095 3.67 % 11/12/2015