Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Tùng Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,128,882 13.37 % 26/10/2018
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 3,080,000 13.16 % 26/10/2018
Trần Huy Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 1,275,820 5.45 % 26/10/2018
Nguyễn Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 1,180,471 5.04 % 26/10/2018
Đỗ Nguyên An Phó Tổng Giám đốc 1,011,427 4.32 % 26/10/2018
Bùi Thị Vân Anh 851,402 3.64 % 26/10/2018
Nguyễn Công Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 842,240 3.6 % 26/10/2018