Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    99.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Tùng Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 3128882.0 13.367 % 26/10/2018
PVFC 3080000.0 13.158 % 26/10/2018
Trần Huy Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 1275820.0 5.45 % 26/10/2018
Nguyễn Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 1180471.0 5.043 % 26/10/2018
Đỗ Nguyên An Phó Tổng Giám đốc 1011427.0 4.321 % 26/10/2018
Bùi Thị Vân Anh 851402.0 3.637 % 26/10/2018
Nguyễn Công Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 842240.0 3.598 % 26/10/2018