Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.9 %
  • Khác
    69.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFC 2750000.0 25.253 % 13/07/2011
Cao Tùng Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1681129.0 15.437 % 15/09/2015
Trần Huy Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 757750.0 6.958 % 05/10/2015
Nguyễn Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 649470.0 5.964 % 30/06/2015
Đỗ Nguyên An Phó Tổng Giám đốc 550000.0 5.051 % 01/03/2017
SHS 534185.0 4.905 % 26/10/2011
BVSC 532950.0 4.894 % 13/07/2011
Nguyễn Công Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 500000.0 4.591 % 25/01/2017
Bùi Thị Vân Anh 400095.0 3.674 % 11/12/2015