Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    13.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.41 %
  • Khác
    86.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFC 2750000.0 13.158 % 13/07/2011
Cao Tùng Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1681129.0 8.044 % 15/09/2015
Nguyễn Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 1053992.0 5.043 % 24/10/2017
Trần Huy Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 757750.0 3.626 % 05/10/2015