Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    13.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    86.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Tùng Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 2793645.0 13.367 % 31/12/2017
PVFC 2750000.0 13.158 % 13/07/2011
Trần Huy Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 1139125.0 5.45 % 31/12/2017
Nguyễn Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 1053992.0 5.043 % 24/10/2017
Đỗ Nguyên An Phó Tổng Giám đốc 903060.0 4.321 % 31/12/2017
Bùi Thị Vân Anh 760180.0 3.637 % 31/12/2017
Nguyễn Công Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 752000.0 3.598 % 31/12/2017