Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.0 %
  • Khác
    60.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thanh Chi 1277201.0 14.419 % 07/12/2018
ALL CORPORATION 1168878.0 13.196 % 05/06/2015
Shimabukuro Yoshinori 819740.0 9.255 % 16/10/2018
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội 602103.0 6.798 % 05/06/2015
Vũ Văn Hiệp 465000.0 5.25 % 31/12/2014
Lê Hải Đoàn 463300.0 5.231 % 14/03/2017
Công ty Cổ phần Công nghiệp Toda 460100.0 5.194 % 01/12/2016
Kakazu Shogo Chủ tịch Hội đồng quản trị 424600.0 4.794 % 07/12/2018