Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kakazu Shogo Chủ tịch Hội đồng quản trị 1451460.0 15.707 % 24/01/2017
ALL CORPORATION 1168878.0 12.649 % 05/06/2015
Shimabukuro Yoshinori 639001.0 6.915 % 24/01/2017
DAITOMI INC 602103.0 6.516 % 05/06/2015
Vũ Văn Hiệp 465000.0 5.032 % 31/12/2014
Lê Hải Đoàn 463300.0 5.014 % 14/03/2017
Công ty Cổ phần Công nghiệp Toda 460100.0 4.979 % 01/12/2016
Shimabukuro Yoshihiko Thành viên Hội đồng quản trị 311600.0 3.372 % 11/08/2016