Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.46 %
  • Khác
    54.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kakazu Shogo Chủ tịch Hội đồng quản trị 1451460.0 15.707 % 30/06/2015
ALL CORPORATION 1168878.0 12.649 % 05/06/2015
Công ty Cổ phần Công nghiệp Toda 928272.0 10.045 % 24/12/2015
DAITOMI INC 602103.0 6.516 % 05/06/2015
Vũ Văn Hiệp 465000.0 5.032 % 31/12/2014
Lê Hải Đoàn 450000.0 4.87 % 30/08/2016
Shimabukuro Yoshinori 311600.0 3.372 % 11/08/2016
Shimabukuro Yoshihiko Ủy viên Hội đồng quản trị 311600.0 3.372 % 11/08/2016