Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.46 %
  • Khác
    54.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kakazu Shogo Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,451,460 15.71 % 30/06/2015
ALL CORPORATION 1,168,878 12.65 % 05/06/2015
Công ty Cổ phần Công nghiệp Toda 928,272 10.04 % 24/12/2015
DAITOMI INC 602,103 6.52 % 05/06/2015
Vũ Văn Hiệp 465,000 5.03 % 31/12/2014
Lê Hải Đoàn 450,000 4.87 % 30/08/2016
Shimabukuro Yoshinori 311,600 3.37 % 11/08/2016
Shimabukuro Yoshihiko Ủy viên Hội đồng quản trị 311,600 3.37 % 11/08/2016