Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.41 %
  • Khác
    54.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH 1 thành viên Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) 1.7631579E7 35.264 % 17/03/2015
Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) 2563100.0 5.126 % 09/12/2015
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2435000.0 4.87 % 15/03/2016
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á 2412105.0 4.824 % 17/03/2015
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 1993632.0 3.987 % 17/03/2015
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 1914605.0 3.829 % 17/03/2015