Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    76 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.89 %
  • Khác
    22.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 36,328,320 51.18 % 30/06/2015
VCB 7,123,200 10.04 % 30/06/2015
VINARE 6,237,328 8.79 % 30/06/2015
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 4,273,920 6.02 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) 2,136,960 3.01 % 30/06/2015