Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.48 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 1,224,000 50.48 % 05/11/2015
Hoàng Văn Cảnh Ủy viên Hội đồng quản trị 158,220 6.53 % 08/06/2016