Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 1500000.0 30.0 % 27/04/2018
Công đoàn NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex 260000.0 5.2 % 26/05/2014
Nguyễn Thị Phượng Thành viên Ban Kiểm soát 249120.0 4.982 % 30/06/2017
Vũ Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 239760.0 4.795 % 30/06/2015
Nguyễn Hồng Kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 214360.0 4.287 % 30/06/2015
Hà Thị Xuân Anh 210000.0 4.2 % 30/06/2015
Cung Quang Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 190440.0 3.809 % 30/06/2015