Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Petrolimex 1500000.0 30.0 % 26/05/2014
Công đoàn NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex 260000.0 5.2 % 26/05/2014
Nguyễn Thị Phượng Thành viên Ban Kiểm soát 249120.0 4.982 % 30/06/2017
Vũ Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 239760.0 4.795 % 30/06/2015
Nguyễn Hồng Kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 214360.0 4.287 % 30/06/2015
Hà Thị Xuân Anh 210000.0 4.2 % 30/06/2015
Cung Quang Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 190440.0 3.809 % 30/06/2015