Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    99.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 731901.0 24.902 % 30/08/2016
Nguyễn Trung Phong 587520.0 19.989 % 30/08/2016
Giang Thị Kiều Trinh 293890.0 9.999 % 30/08/2016
Vũ Đình Thưởng 209268.0 7.12 % 30/08/2016
Nguyễn Xuân Quang 176353.0 6.0 % 30/08/2016