Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    99.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 731,901 24.9 % 30/08/2016
Nguyễn Trung Phong Ủy viên Hội đồng quản trị 587,520 19.99 % 30/08/2016
Giang Thị Kiều Trinh 293,890 10 % 30/08/2016
Vũ Đình Thưởng 209,268 7.12 % 30/08/2016
Nguyễn Xuân Quang 176,353 6 % 30/08/2016