Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.87 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    89.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Kim Giang 3219456.0 21.463 % 05/02/2016
Lê Thanh Thản Chủ tịch Hội đồng quản trị 3000000.0 20.0 % 31/12/2015
Đỗ Trung Kiên 2850000.0 19.0 % 31/12/2015
OCEANBANK 1630600.0 10.871 % 31/12/2015
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 1470000.0 9.8 % 31/12/2015
Lê Thị Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 1184800.0 7.899 % 09/05/2018
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam - VN Assets 876883.0 5.846 % 29/09/2009