Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.99 %
  • Khác
    91.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Trường Kỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 910540.0 10.219 % 17/07/2017
Peter Eric Dennis 626340.0 7.03 % 17/07/2017
Huỳnh Phước Huyền Vy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 365537.0 4.103 % 17/07/2017