Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.05 %
  • Khác
    87.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Pacific Dinco 1760688.0 21.737 % 30/06/2015
Lê Trường Kỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 827764.0 10.219 % 08/07/2016
Peter Eric Dennis 569400.0 7.03 % 06/01/2017
Huỳnh Phước Huyền Vy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 332306.0 4.103 % 03/07/2015