Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.21 %
  • Khác
    52.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ENN Energy Holdings Limited 7338500.0 38.89 % 30/10/2018
Nguyễn Thanh Tú Thành viên Hội đồng quản trị 2247700.0 11.911 % 30/06/2018
Bùi Thị Hồng Anh 1900000.0 10.069 % 20/04/2018
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 1890100.0 10.016 % 14/12/2017
Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Nam 1382200.0 7.325 % 19/06/2018
Prism Energy International Hong Kong Limited 943500.0 5.0 % 30/10/2018