Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (PCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 3450202.0 30.002 % 29/06/2018
Phạm Minh Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1200000.0 10.435 % 25/07/2017
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 1150066.0 10.001 % 25/07/2017