Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.63 %
  • Khác
    98.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phân Bón Dầu khí Cà Mau 2332540.0 51.029 % 08/08/2018
Doanh nghiệp tư nhân Phương Ngọc 336000.0 7.351 % 08/08/2018
Nguyễn Hữu Kiệm 324736.0 7.104 % 20/08/2018
Nguyễn Thị Liên 291228.0 6.371 % 08/08/2018
Phùng Văn Phát 250404.0 5.478 % 08/08/2018