Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.48 %
  • Khác
    96.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phân Bón Dầu khí Cà Mau 2082625.0 51.029 % 03/06/2016
Nguyễn Hữu Kiệm 205700.0 5.04 % 16/06/2017
Nguyễn Thị Liên 205025.0 5.024 % 17/08/2017