Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PBK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    94.23 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    5.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 8143600.0 94.23 % 02/10/2017
INCOMEX 287000.0 3.321 % 02/10/2017