Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.06 %
  • Khác
    53.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 2.6264934E7 19.313 % 01/10/2018
TAEL TWO PARTNERS LTD 2.4327674E7 17.888 % 17/07/2017
Tập đoàn Sojitz 1.34E7 9.853 % 25/09/2018
Công ty TNHH NDH Việt Nam 1.2673955E7 9.319 % 17/07/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 9340311.0 6.868 % 22/10/2018
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 6263618.0 4.606 % 04/05/2018
International Finance Corporation 5577500.0 4.101 % 17/07/2017